Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

STYPENDIA SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020- informacja Referatu Edukacji UM w Starachowicach

Utworzono dnia 11.09.2019
Czcionka:

 

Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje, że do 16.09.2019 przyjmowane są wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.


Świadczenie przyznawane jest na wniosek: 

- rodziców (prawnych opiekunów) 

- pełnoletniego ucznia, 

- dyrektora szkoły lub kolegium.


Wnioski przyjmowane będą w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45
Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pok. nr 17 oraz pod telefonami 41 273 83 62 i 41 273 83 61

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz-konto bankowe

Utworzono dnia 11.09.2019, 16:07

Wniosek o stypendium

Utworzono dnia 11.09.2019, 16:07

Zegar

Kalendarium

Październik 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 174

W poprzednim tygodniu: 709

W tym miesiącu: 1415

W poprzednim miesiącu: 3531

Wszystkich: 65952