Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kalendarium roku szkolnego 2021/22

 

 

Lp.

WYDARZENIE

TERMIN

  1.  

 

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych

 

1 września 2021r.

 

 Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2021r. – 31 grudnia 2021r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

  1.  

Ferie zimowe

 

17 stycznia 2022r. – 30 stycznia 2022r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z

późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022r.

 Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z

późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

  1.  

 

Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2021/2022

14 stycznia 2022r.

 

  1.  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

15.10.2021 r.,

12.11.2021 r., 

02.05.2022 r., 

15.06.2022 r.,

17.06.2022 r.

 

- egzamin ósmoklasisty: 24 – 26.05.2022r.

(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

  1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

 

24 czerwca 2022r.

 

 Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

 
 
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

SPRAWDŹ POGODĘ - STARACHOWICE - SP13