Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Plan daltoński

Utworzono dnia 16.12.2021

Co zrobić aby nauka kojarzyła się z przyjemnością? Wprowadzić elementy przyjazne dla dziecka od samego początku pobytu w szkole. Dzieci z oddziału przedszkolnego 0a na zajęciach realizują elementy planu daltońskiego.

Plan opiera się na wizualizacji procesu edukacyjnego. To szereg tablic, na których przy pomocy kolorów lub piktogramów oznacza się między innymi: kolor dnia tygodnia, rozkład zajęć, harmonogram i przebieg wykonania poszczególnych zadań lub organizację pracy zespołowej.

Mali uczą się w ten sposób obowiązkowości i systematyczności. Nabywają znajomość kolejnych kluczowych momentów dnia i czują się bezpiecznie wiedząc co po czym następuje. Ważnym elementem występującym w sali jest zegar daltoński, który jest wykorzystywany przy różnych okazjach (zabawa, sprzątanie, posiłek).

Dziecko w poczuciu odpowiedzialności realizuje zaplanowane zadania, jest niezależne i samodzielne, ma przestrzeń do kreatywności i pracuje z zainteresowaniem.

 

Dalton Plan

What should we do to make learning more enjoyable? Introduce elements which are child-friendly from the beginnig of education. Children from the pre-school ward 0a use Dalton Plan elements in their class.

The Plan is based on the visualization of the educational process. They are boards on which, with  the use of colours or pictograms, you can mark: colour of the day of the week, timetable, the schedule and course of performing tasks or the organization of teamwork.

This way, the pupils learn to be dutiful and systematic. They also learn how the normal day looks and what they sholud do every day. An important element in the class is the Dalton clock which is used in different moments (fun, cleaning, meal).

Children with a sense of responsibility realize planned activities. They are also independent and have space for creativity and developing their skills.

Zdjęcia

Utworzono dnia 16.12.2021, 09:02

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

SPRAWDŹ POGODĘ - STARACHOWICE - SP13