Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podsumowanie projektu ‘Bądź Eko!’

Utworzono dnia 25.06.2021

Tuż przed końcem roku szkolnego uroczyście podsumowaliśmy projekt: ‘Bądź Eko! Be Eco-friendly’, który realizowaliśmy we współpracy ze szkołą Oberschule Achtern Diek z Nordseekuste z Niemiec. Projekt odbywał się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.

Celem projektu było wykształcenie u uczniów postaw proekologicznych, odpowiedzialnych i aktywnie działających na rzecz ochrony środowiska począwszy od czynności dnia codziennego i upowszechnianie posiadanej wiedzy i rozwiązań w społeczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

Dla młodzieży z naszej szkoły była to niepowtarzalna szansa na rozwój umiejętności językowych, obywatelskich, kulturowych i cyfrowych. Kontakt z młodzieżą z Niemiec (niestety z powodu pandemii i rezygnacji z mobilności – tylko online) był okazją do dialogu międzykulturowego, nauki współistnienia w wielokulturowym społeczeństwie i przełamywania stereotypów. Dzięki dodatkowym zajęciom z języka niemieckiego uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat partnerskiego kraju i poznać tamtejsze zwyczaje i kulturę. Przy okazji cała społeczność szkolna mogła uczestniczyć w niemieckim karnawale biorąc udział w tak zwanym ‘Rosenmontag’ czyli Różanym Poniedziałku.

W projekcie uczestniczyło 10 osób z 8 klas – 2 z nich ze specjalnymi potrzebami – edukacyjnymi, ekonomicznymi i społecznymi  oraz dodatkowe 5 osób z tzw. listy rezerwowej.

Uczniowie pomimo trudnej sytuacji okresu pandemii chętnie uczestniczyli i współtworzyli warsztaty z historii ekologii. Podczas warsztatów zapoznali się z wykorzystaniem wody kiedyś i obecnie oraz stworzyli film o znaczeniu wody. Podczas warsztatów z biologii i geografii poznawali różne formy działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowania i konsekwencje. W ten sposób widzieli potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, zwłaszcza wodą. Poznali ekosystemy i sposoby ich użytkowania, przyczyny zanieczyszczenia zbiorników oraz sposoby ich redukcji. Zdali sobie sprawę, jak mogą wpływać na środowisko lokalnie i globalnie. Efektem warsztatów był konkurs plastyczny dla całej szkoły „Jak oszczędzać wodę?”

Warsztaty prowadzone były w języku polskim, angielskim i niemieckim, dzięki czemu uczniowie mogli rozwijać umiejętności językowe dotyczące mowy codziennej i tematyki projektu. Efektem warsztatów były karty pracy i dialogi w języku angielskim i niemieckim, fiszki oraz angielsko-polski quiz „Zdobądź odznakę: Bądź Eko!”.

Dzięki możliwości pracy w grupach nabyli umiejętności interpersonalnych, nauczyli się wyrażać swoje opinie. Warsztaty psychologiczne wzmocniły ich samoocenę, pozwoliły na integrację i wzajemną akceptację, otworzyły na nowe doświadczenia.

Interdyscyplinarność projektu pozwoliła uczniom również rozwinąć umiejętności cyfrowe – efektem projektu są quizy online, prezentacje i filmy. Uczniowie nabyli umiejętności przedsiębiorczych, uczestnicząc w planowaniu każdej części projektu, wdrażając własne pomysły i będąc odpowiedzialnym za wyniki.

Projekt zwiększył świadomość ekologiczną uczniów, odpowiedzialność za działania proekologiczne oraz upowszechnienie ochrony środowiska w społecznościach.

W ramach projektu uczniowie całej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym na plakat o tematyce ekologicznej; Bądź Eko! Link do galerii plakatów https://bit.ly/3yhNv70

Na koniec spotkania podsumowującego młodzież otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz projektowe upominki. Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż było warto brać udział w pracach projektowych ponieważ zdobyli wiedzę i doświadczenie, które z pewnością wykorzystają w przyszłości.

Zapraszamy na naszą stronę na FB https://bit.ly/38bKXNm

Zdjęcia

Utworzono dnia 25.08.2021, 12:40

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

SPRAWDŹ POGODĘ - STARACHOWICE - SP13