Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ubezpieczenie uczniów 2023/2024

 

Wszelkich informacji na temat ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach w roku szkolnym 2023/2024 udziela:

MOBILE  Usługi Ubezpieczeniowe

27-200 Starachowice,  ul. Niska 3B

tel. 602 776 501 – Anna Bielakowska  

NR POLISY 922000689051

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach
ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Ubezpieczenie zawarto w ERGO HESTIA STU SA                     

Likwidacja szkód:

 • poprzez formularz na stronie www.: https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/#/wizard/step1?brand=ihestia
 • za pośrednictwem infolinii pod nr tel. 801 107 107, (konsultant przyjmie zgłoszenie i wybierze
  z klientem najwygodniejszą formę obsługi zdarzenia)
 • Obsługę związaną z zawarciem ubezpieczenia i likwidacją szkód prowadzi również:
  Regionalny Przedstawiciel ERGO HESTIA: Usługi Ubezpieczeniowe Anna Bielakowska
  Starachowice, ul. Iłżecka 45, 
  Tel. 602 776 501

                                          Suma ubezpieczenia: 13 000,- zł                     Składka:  45,- zł

Ubezpieczenie zawarte w wariancie II, bezkomisyjnym, system świadczeń zryczałtowanych, wysokość świadczenia ustalana wg Załącznika nr 1, 2, 3 i 4 do oferty Ubezpieczenia NNW w pakiecie HESTIA Biznes na rok szkolny 2023/24.
Za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.

Zakres świadczeń

1.  Śmierć w wyniku NNW, sepsy, SARS- CoV-2- 100% sumy ubezp.

2.  Śmierć wskutek niewydolności wielonarządowej w NNW - 100% sumy ubezp.

3.  Śmierć wskutek samobójstwa - 100% sumy ubezp.

4.  Trwałe i całkowite 100% inwalidztwo - 200% sumy ubezp.

5.  Utrata ostrości widzenia lub uszkodzenie słuchu - do 100% sumy ubezp.

6.  Uszkodzenie narządów wewnętrznych - do   80% sumy ubezp.

7.  Częściowe inwalidztwo, złamania, zwichnięcia, skręcenia- do   80% sumy ubezp.

8.  Urazy powodujące powstanie blizn, oparzenia, odmrożenia - do 100% sumy ubezp.

9.  Powikłania powypadkowe - do   20% sumy ubezp.

10. Stłuczenie lub wstrząśnienie mózgu - do   10% sumy ubezp.

11. Zatrucia gazami -0 5% sumy ubezp.

12. Następstwa zawału serca, udaru mózgu lub epilepsji - do 100% sumy ubezp.

13. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych - do   25% sumy ubezp.

14. Zwrot kosztów rehabilitacji - do 800,- zł

15. Koszty odbudowy zębów stałych - do 500,-zł/ząb, - do  16.000,-zł.

16. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów - do 30% sumy ubezp.

17. Świadczenie za 7 dni leczenia szpitalnego w NNW bez uszczerbku - 3% sumy ubezp.

18. Świadczenie za 22 dni leczenia ambulatoryjnego w NNW bez uszczerbku - 1% sumy ubezp.

19. Świadczenie za NNW bez trwałego uszczerbku   - 50,-zł.

20. Assistance powypadkowe  - do 2.000,-zł.

21. Zwrot kosztów leczenia NNW - do 20% sumy ubezp.

22. Dzienne świadczenie szpitalne chorobowe płatne od 1 dnia pobytu (max 30 dni) - 50,-zł./dzień

23. Dzienne świadczenie szpitalne w NNW płatne od 1 dnia pobytu (max 90 dni) - 50,-zł./dzień

24. Ukąszenie przez kleszcza i stwierdzenie boreliozy- 1 000,- zł

25. Jednorazowe świadczenie na wypadek hospitalizacji w wyniku SARS-CoV-2 - 300,- zł

26. Jednorazowe świadczenie  na wypadek śmierci w wyniku NNW jednego bądź obojga
      Rodziców (przedstawicieli ustawowych) - 1 000 zł

 

Assistance powypadkowe w Polsce obejmuje:

- 2 wizyty lekarskie      

- 2 wizyty pielęgniarki

- dowóz leków i sprzętu medycznego 2 razy       

- transport medyczny 2 razy

- pomoc psychologa 2 razy                                  

- sprzęt rehabilitacyjny 1 raz

- korepetycje 5 razy po 60 min                            

- opieka nad dzieckiem 8 godzin

- telefoniczna pomoc informacyjna.

Skorzystanie z usługi Assistance po telefonicznym uzgodnieniu z Centrum Alarmowym ERGO HESTIA tel. 801 107 107 lub 58 555 55 55.

Ubezpieczenie jest zawarte na okres roczny od 01.10.2023 r. do 30.09.2024r (obejmuje również wakacje).

Uczniowie uprawiający sport wyczynowy w ramach klubów i sekcji sportowych są objęci uchronną ubezpieczeniową bez dodatkowej składki w ramach zawartej umowy ubezpieczenia.

Druki: Zgłoszenia wypadku, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Klauzuli Assistance dostępne w Szkole
i na stronie internetowej.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

SPRAWDŹ POGODĘ - STARACHOWICE - SP13