Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kalendarium roku szkolnego 2022/23

 

 

Lp.

WYDARZENIE

TERMIN

  1.  

 

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych

 

1 września 2022 r.

 

 Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

  1.  

Dzień Edukacji Narodowej

 

14 października 2022 r.

  1.  

Jubileusz 30-lecia szkoły

 

18 listopada 2022 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2022r. – 31 grudnia 2022 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

  1.  

Ferie zimowe

 

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                   i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 

 Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej               i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

  1.  

 

Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2022/2023

 

 

30 stycznia 2023r.

 

  1.  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

 

31.10.2022r.

2.05.2023 r.

4.05.2023 r.

5.05.2023 r.

9.06.2023 r.

23-25.05.2023r. - egzamin ósmoklasisty

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

  1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

 

23 czerwca 2023r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu             z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)oraz § 2 ust. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

 
 
 
 
 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

SPRAWDŹ POGODĘ - STARACHOWICE - SP13